Na projekt Rozšíření objektu masné výrobny pro pojízdnou prodejnu nám přispěl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Program rozvoje venkova, operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.